SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

                           - SERVISNÉ PREHLIADKY
                           - REVÍZIE
                           - OPRAVY
                           - MONTÁŽ
 
Ing. Vladimír Majerský
      
Jánošíkova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

kontakt: 0902 413 007
               0903 043 759
               044/554 19 76

email: vladolm@post.sk
Created by Vlado ©, contact: vladolm@post.sk

WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder