Firma vykonáva spúšťanie a zavádzanie nových plynových zariadení a elektrokotlov do prevádzky.

Uvedenie a spustenie do prevádzky zahŕňa:

         Pripojenie plynu do kotla, natlakovanie systému na prevádzkovú hodnotu preskúšanie tesnosti všetkých spojov v zariadení, nastavenie parametrov (tlak plynu, vzduchu-expanzomat, teplota, výkon, a pod.) Pri kondenzačných kotloch nastavenie CO2 funkčné preskúšanie zariadenia.


Podľa požiadaviek:

- namontovanie prídavného expanzomatu
- pripojenie regulačného termostatu ku kotlu -káblový, bezkáblový rádiový

- pripojenie snímača exteného boilera
- pripojenie pomocných čepradiel alebo 3 - cestných ventilov
- pripojenie ekvitermických snímačov
- vypísanie revíznej správy, následný servis, poprípade opravy

Značky kotlov uvádzaných do prevádzky:   Podrobnejší katalóg

                Montáž kotlov a prívodov (kúrenie, úžitková voda, plynové potrubie,..) vykonáva firma sama, poprípade v spolupráci zo zmluvnými montážnymi firmami z Liptova. 
Zabezpečenie prestavby alebo komína takisto v spolupráci zo zmluvnými kominárskymi firmami


Záručné prehliadky

              Prehliadky sa vykonávajú na vyššie uvedených typoch kotlov. Tieto sú povinné kôli uplatneniu záruky a jej predĺžení. Firma vykonáva záručné prehliadky na spustených kotloch, prvá do roka od spustenia. Závisí od značky, aká dlhá bude záruka:

              

Protherm:

-
záruka 3 roky pri vykonaní prvej/druhej ročnej prehliadky. Musí byť spravená do roka/dvoch rokov + 2 mesiace od dátumu spustenia do prevádzky.Junkers:

-
obyčajné kotle 2 roky, kondenzačné  3 roky. Možnosť 5 ročnej záruky.


Immergas:

-5 ročná záruka podmienená každoročnou prehliadkou


Viessmann:


- 2 roky aj na obyčajné a aj kondenz. kotle , možnosť kúpenia 5 ročnej zárukyAttack:

-
záruka 3 roky pri vykonaní prvej/druhej ročnej prehliadky. Musí byť spravená do roka/dvoch rokov od dátumu spustenia do prevádzky + 2 mesiace.
Created by Vlado ©, contact: vladolm@post.sk

WYSIWYG Web Builder
Záručné opravy

          Vykonávané podla záručných podmienok, ktoré sú uvedené v návode ku každému kotlu. K záručným opravám patria poruchy častí alebo súčastí kotla, ktoré nevznikli príčinou, akou je napr. znečistenie alebo neodborná manipulácia. Väčšinou sa jedná o opravy/ výmeny riadiacich dosiek. Preto je odporúčané dať si predĺžiť zaruku pri záručnej prehliadke.


WYSIWYG Web Builder