Rozdelenie
predpis č. 508/2009 Z. z.:

                 ODBORNÁ PREHLIADKA A SKÚŠKA
§ 13

       Plynové zariadenia sa kontrolujú každý rok - odborná prehliadka a každé 3 roky sa robí skúška. Rozdiel je vo funkčnom vyskúšaní bezpečnostných prvkov zariadenia, ako sú havarijné snímace, termočl./ jonizačné strázenie, poistné ventily a pod.


VÝCHODISKOVÁ REVÍZIA

      Robí sa pri novej inštalácii plynového rozvodu alebo plynového zariadenia,  poprípade pri rozšírení existujúcej plynofikácie. Potrebná je projektová dokumentácia plynovodu alebo inštalácie zariadenia, poprípade kotolne


KOTOLNE

Zadefinovanie kotolne:

      Teplovodné s najvyššou pracovnou teplotou vody do 110 oC vrátane.
Staršia 
Vyhláška č. 25/1984 Zb ustanovuje povinnosti organizáciám pri projektovaní, zriaďovaní, umiestňovaní a prevádzke nízkotlakových kotolní  v ktorých je súčet výkonu viac ako 50 kW.

     Nova vyhláška
75/1996 Z.z.  - ak ani jeden kotol nemá viac ako 50 kW tak podla definície neukladá povinnosti organizáciám. Nemusí sa viersť prevádzkový denník alebo kotlová kniha. Musí byť ale stanovená obsluha vyhradeného zariadenia plynového.Revízie plynových zariadení

          
     Odlišujú sa od bežného servisu (čistenia) hlavne kontrolou a skúškou plynového rozvodu alebo odbornou skúškou plynového zariadenia. Po akom dlhom intervale sa musí vykonať prehliadka/skúška je uvedené v tabulke. Samotné plynové zariadenie tu zahŕňa kotol, ohrievač, sporák. Rozvod - plynové potrubie, sa väčšinou robí od hlavného uzáveru plynu HUP, vrátane regulátora tlaku plynu a plynomeru až ku samotnému spotrebiču.
Pri revízii spotrebičov väčšinou vykonávam aj servis a čistenie (čo nie je povinné pri revízii).
TYP

OZNAČENIE
  PLYNOVÉ ZARIADENIE

Bh
  PLYNOVÉ ROZVODY

Bg
DRUH ODBORNÁ PREHLIADKA ODBORNÁ SKÚŠKA ODBORNÁ PREHLIADKA ODBORNÁ SKÚŠKA
PERIODICITA [MES]
12 36 36 72
Created by Vlado ©, contact: vladolm@post.sk

WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder