KOTLE NA PEVNÉ PALIVÁ
SPLYŇOVACIE KOTLE:


         Splyňovacie kotle narozdiel od klasických kotlov na pevné palivo tepelne rozkladajú anorganické a organické látky za prívodu vzduchu v uzavretej komore. Pri tepelnom rozklade sa uvolňuje plyn, a ten sa po zmiešaní z kyslíkom spaluje. Tým dochádza k väčšej účinnosti spalovania a využitia dreva. Ďalšia výhoda je vo pomerne účinnej regulácii. Pri zastavení prívodu kyslíka pri procese regulácie sa proces spalovania spomalí alebo zastaví. Týmto je kotol automatizovaný, čo nie je možné pri klasickom kotly na pevné palivo, kde sa len mechanicky uzavrie prívod vzduchu.
Pri elektronike však možno pripojiť množstvo snímačov, ktoré ešte viac zeeftívňujú spalovanie (lambda sonda), priestorový termostat, ktorý môže úplne odstaviť kotol, keď je nahriata miestnosť. Takto nedochádza k prehrievaniu izieb čo je bežné pri klasických kotloch. Takisto snímač úžitkovej vody alebo vody v akumulačnej nádrži môže po dosiahnutí požadovanej teploty zastaviť spalovanie- dochádza k úspore dreva.
Nevýhoda je v požiadavkách na suché drevo max. 20 % a zložitejšia elektronika.
WYSIWYG Web Builder
PELETOVÉ KOTLE

              

ATTACK


Pellet 30 Automatic Plus - podrobné info

           30 kW kotol na spalovanie peliet. Má nerezový automatický horák , ktorý má čistiaci rošt. Samotný kotol má rúrový výmenník. Horák je automatický vrátane zapalovania elektrickou špirálou- ovládanie buď kotlovou teplotou alebo priestorovou izbovou teplotou.

Tento horák sa dá spolu s pomocou prestavbovej sady namontovať aj na liatinový kotol na pevné palivo FD - podrobné info  plus prestavbová sada - info

Druhý typ horáka je Bioheat burner. Tento horák má menšie rozmery (v časti horenia), takže je možné použiť ho aj v iných typoch kotlov ako Attack. Nemá čistiaci rošt. Prestavbová sada - info


VIGAS


Vigas 12 DPA, 18 DPA, 26 DPA kombinovaný kotol splyňovací / peletový.
Podrobné info

Firma sa zaoberá dvoma značky splyňovacích kotlov:Attack

Hlavné typy: Attack SLX- najvyššia rada s rúrovým výmenníkom
                     Attack DPX - rúrový výmenník
                     Attack DP - rebrový výmenník
                     Attack Combi Pelet - kotol na spalovanie dreva (splyň.) a peliet. Pri zmene paliva            potrebná prestavba (výmena dvier).

Pri typoch DPX a DP je možnosť riadenia buď profi reguláciou alebo termostatom. Termostatická regulácia je jednoduchšia, menej elektroniky. SLX a DPX majú možnosť verzie s lambda sondou. Tá zvyšuje účinnosť snímaním množstva kyslíka v spalinách a s toho má odvodenú reguláciu vstupného vzduchu. Tým sa znižuje spotreba.
Všetky kotle majú odtahový ventilátor na výstupe.


VIGAS  (VIMAR)


Hlavné typy:  Vigas 16, 25, 40, 60 ,80, 100 - splyňovacie kotle s reguláciou AK 4000
                       Vigas 16 LC, 25 LC, 40 LC, 60 LC, 80 LC, 100 LC kotle s lambda sondou
                       Vigas 12 DPA, 18 DPA, 26 DPA kombinovaný kotol splyňovací / peletový. Tento kotol nepotrebuje pri zmene paliva prerobenie. Automaticky alebo pri požiadavke užívatela vie prejsť z rezimu drevo na režim pelety.
                       Vigas 29 UD - kotol na spalovanie uhlia a dreva s reguláciou AK 4000

Kotle Vigas majú ventilátor ktorý tlačí vzduch , čiže na vstupe.
WYSIWYG Web Builder